RSS

การวาดภาพสีน้ำทิวทัศน์ทะเล

การวาดภาพสีน้ำทิวทัศน์ทะเล

มาว่ากันต่อ สีน้ำภาพนี้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้น หลังจากที่สองภาพที่แล้วเราฝึกเพื่อให้เกิดความเคยชินกับเทคนิคต่างๆ แต่ไม่ใช่ฝึกแค่ 2 ภาพนี้เท่านั้นนะครับ นั่นแค่ตัวอย่าง หาแบบฝึกหัดมาทำเองเพิ่มเติมเยอะๆครับ ทำให้สมำเสมอ ถ้าทิ้งช่วงไป ก็เหมือนกับมาเริ่มใหม่
ต้นแบบสำหรับงานนี้ครับ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

หลังจากขึงกระดาษบนกระดานไม้แล้วก็รอให้แห้งสนิทนะครับ กระดาษจะตึง ทำงานได้สะดวกขึ้น

เริ่ม ร่างภาพ สำหรับขั้นตอนการร่างดูได้ที่หัวข้อที่ผ่านๆมาเลยครับ หลักการเดียวกัน แต่จากภาพผมใช้ดินสอดำ เพราะมันอยู่ใกล้มือ แต่ร่างให้เส้นบางๆที่สุด แต่ถ้ามือใหม่มักจะมือหนัก ต้องระวังให้มากครับ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ลง สีท้องฟ้าครับ ผมเลือกเทคนิคเปียกบนเปียก หมายความว่าใครจะใช้เทคนิคอื่นก็ได้เช่นกัน ถ้าลงแบบเปียกบนเปียก สีที่จะใช้ลงต้องผสมรอไว้ให้พร้อมนะครับ และควรบีบสีจากหลอด รอไว้ที่ช่องต่างๆโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำเลย เวลาที่ระบายแล้วเกิดขาดเหลือยังไงจะได้ใช้ได้ทันที
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ผมใช้สีส้มจางๆที่ฟ้าด้านล่าง เพื่อให้มีสีของแสงแดด มาถึงน้ำทะเลครับ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ต้นไม้ ครับ ผมเลือกที่จะเพิ่มระยะของต้นไม้ให้มีความไกลเพิ่ม โดยลงสีต้นไม้กลุ่มหลังให้เบาบาง และเอาสีของท้องฟ้ามาร่วมด้วยเพื่อเป็นบรรยากาศ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ช่วง ที่รอสีของต้นไม้แห้ง เพราะไม่อยากให้สีมันไหลมารวมกันกับต้นไม้ระยะหน้าที่จะลงในขั้นถัดไป ผมลงมาทำโขดหินด้านหน้า โดยผสมสีเทาอมน้ำเงิน ฉาบลงบนสีส้มจางๆ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ผืนทรายด้านหน้า
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

ย้อน กลับไปลงต้นไม้ด้านบน จะเห็นว่าใบเยอะมาก ใช้วิธีหรี่ตามองแสง เพื่อแบ่งโซนของน้ำหนักสีเขียว แทรกสีส้มเล็กน้อยเพื่อไปเบรกสีเขียว
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

เริ่มเก็บรายละเอียดตรงส่วนต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคนิค เปียกบนแห้ง ทั้งต้นไม้ โขดหิน และพื้นทรายรวมทั้งเงาที่สะท้อนลงน้ำ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

เงา สะท้อนลงน้ำ ก็คือกระจกเงา แต่เลือนลาง ใช้สีอะไรในการวาดโขดหิน ก็ใช้สีนั้นในเงาสะท้อนด้วย แต่ทำให้เจือจาง และไม่ค่อยชัดเจนเท่า
เก็บงานส่วนต่างๆให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จครับ
สอนวาดภาพ,สีน้ำ,สีน้ำมัน,สีอะครีลิค,ศิลปะเด็ก,ติวนฤมิตศิลป์,ติวทฤษฎีนฤมิตศิลป์,ติวมัณฑนศิลป์,ติวพัสตราภรณ์,ติวนิเทศศิลป์,ติวออกแบบภายใน,ติวสถาปัตย์ ,การทำ Portfolio ,Fashion,Computer Graphic,ติวแฟชั่น,ติวออกแบบ,ติววาดรูป,เรียนวาดรูป,เรียนศิลปะ,เรียนศิลปะเด็ก,ติวความถนัด,ติวสีน้ำ,ติวเขียนแบบ,ติวเข้าศิลปากร,ติวเข้าลาดกระบัง,รับทำกรอบรูป,กรอบรูป,ตัดกรอบรูป,กรอบลอย

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: